Saariselän alueen hoito-osuuskunta

Saariselän alueen Hoito-osuuskunta vastaa Saariselän alueen latujen huollosta.

Saariselän alueen hoito-osuukunnan tehtäviin kuuluu:
  • latujen huollon järjestäminen
  • latuhuollon rahoituksen järjestäminen
  • latukartan tuottaminen ja myynti
  • latutilanne tiedottaminen
Saariselän alueen hoito-osuuskunnan tehtäviin ei kuulu:
  • ensilumenladun tykittäminen
  • lumen säilöminen
  • latureittien merkitseminen

Toiminnan periaatteet

Saariselän alueen hoito-osuuskunnan jäseneksi voivat liittyä kaikki Saariselän alueen yritykset ja lomakiinteistön omistajat.

Osuuskunnan jäsenet, ja muut lomakiinteistöjen omistajat rahoittavat latuhuollon järjestämisen vuosittain maksettavilla latumaksuilla. Latumaksun suuruus määräytyy kiinteistön kerrosalan ja vedenkulutuksen tai yrityksen liikevaihdon perusteella.

Osuuskunnalla ei ole yhtään palkattua työntekijää, vaan latuhuollon urakointi, hallinto- ja taloushallintopalvelut ostetaan ostopalveluina.

Päätöksenteko ja vaikuttaminen

Osuuskunnassa päätösvaltaa käyttää osuuskuntakokous, joka kokoontuu kerran vuodessa alkukaudesta. Osuuskunnan hallitus koostuu 10:stä jäsenestä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksessa on edustettuina alueen isoimmat toimijat, yksityisiä lomakiinteistön omistajia ja muita alueen toimijoita.

Saariselän alueen hoito-osuuskunnan hallintopalvelut on ostettu alihankintana Saariselkä Trainingiltä, taloushallinto- ja laskutuspalvelut OP-Kiinteistökeskukselta ja latuhuollon urakointi Saariselän Latu & Huolto Ay:ltä.

Talous

Saariselän alueen hoito-osuuskunnan vuosittainen budjetti on noin 370 000€. Osuuskunnalla ei ole muita tuloja kuin latumaksutulot ja latukarttojen myyntitulot. Suurin kulu muodostuu latuhuollon urakoinnista.

Osuuskunnan tarkoitus on pyrkiä kattamaan latuhuollon järjestämisen kustannukset. Osuuskunnan ei ole tarkoitus tuottaa voittoa.

Yhteystiedot

Toimitusjohtaja: Reima Idström

Hallituksen puheenjohtaja: Yrjö Herva

Sähköposti: ladut@saariselka.fi

Facebook: facebook.com/saariselanladut